Spinthoutkevers

Spinthoutkevers bestrijden


Hout is een bijzonder mooi en, mits het goed beschermd wordt, duurzaam bouwmateriaal. Een nadelige eigenschap van hout is echter de gevoeligheid voor aantasting door de hout aantastende insecten, zoals de spinthoutkever of andere houtaantasters. Wanneer u de spinthoutkever niet tijdig ontdenkt en bestrijdt, kunnen deze insecten aardig wat schade aan uw hout constructie veroorzaken.

Een spinthoutkever is lichtbruin tot donkerbruin, 3 tot 8mm lang en slank. De larve van de spinthoutkever is vaalwit en heeft een lengte van ca. 6mm.

- Bel ons nu op 026 – 382 39 16 of stuur ons een e-mail om een gratis inspectie af te spreken

- Uiterlijk de volgende werkdag een reactie

- GRATIS inspectie voor uw bedrijf

- Vakbekwame en gecertificeerde servicemedewerkers


De gevarensignalen leren herkennen

In tegenstelling tot andere houtaantasters, komt de spinthoutkevever (die ook wel parketkever wordt genoemd) met name voor in opgeslagen of verwerkt hout, zoals vloeren, betimmeringen, schilderijlijsten en triplex, spinthout van loofbomen zoals eiken, essen, walnoten, maar ook in een aantal tropische houtsoorten: limba, meranti, bamboe en rotan. De spinthoutkever heeft een sterke voorkeur voor droog hout, zo neemt de bruine spinthoutkever al genoegen met 7% vocht, waardoor de houtsoorten zoals eiken, iep, es en kastanje niet veilig zijn voor de spinthoutkever. De uitvlieg openingen van de spinthoutkever zijn in grote lijnen te vergelijken met die van de bonte knaagkever, alleen zijn die van de spinthoutkever iets kleiner.

Meer informatie over de risico’s voor uw bedrijf

Wanneer u denkt last te hebben van aantasting door de spinthoutkever, is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze specialisten, voor het aanvragen van een gratis spinthoutkeverinspectie. Op afspraak zal er vervolgens onze houtaantaster(expert) bij u ter plaatse komen om te inventariseren of het daadwerkelijk om houtaantasting gaat, of om een andere houtaantaster.

Welke stappen u dient te ondernemen

Alle houtaantasterbestrijdingsklussen die door ons uitgevoerd worden, worden te allen tijde uitgevoerd volgens de NEN-normen en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Plaagdier management Bedrijven (NVPB).